Информация за фирмата

“Ин Тайм” ООД е първата фирма за куриерски услуги в България, основана през 1990 г. Вече 27 години фирмата е вярна на своите клиенти и доставя техните пратки винаги навреме! “Ин Тайм” ООД е оторизиран партньор за България за международни куриерски услуги на най-старата куриерска служба в света – UPS. В стремежа си да постига оптимална бързина и точност при доставките, “Ин Тайм” ООД продължава да подобрява своята логистика, да инвестира в човешкия си ресурс и да търси нови технологични решения за своя бизнес. Фирмата активно разширява дейността си и анонсира нови възможности за развитие за следната позиция: 

КУРИЕР – ШОФЬОР

ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ 

Задължения:
• Доставя и приема пратки (вкл. и тежки) на и от адреса на клиенти в района на гр.София;
• Съдейства на клиентите за изготвянето на необходимите документи, придружаващи пратките;
• Участва в дейности по приемането и предаването на пратките в Пакетен център;
• Работи с финансови средства, фактури и касов апарат;
• Отговаря за правилното съхранение и транспортиране на пратките.

Изисквания към кандидата:
• Средно образование;
• Професионален опит – мин. 2 години активен шофьор;
• Опит в куриерска фирма – значително предимство;
• Ползване на латиница;
• Чисто съдебно досие;
• Способност за ефективна работа в динамична бизнес среда;
• Комуникативност и инициативност;
• Умения за работа в екип.

Фирмата предлага:
• Динамична работа в професионален екип и отлична работна среда;
• Трудов договор и осигуряване върху цялото възнаграждение;
• Интересна работа в една от най-големите и утвърдени фирми за куриерски услуги.


Ако позицията представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография и актуална снимка на следния адрес:
гр. София 1592, ул. “Неделчо Бончев” № 41
или по електронна поща.

Предоставените от вас данни са лични и попадат по специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Ин Тайм ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.

 

Как да кандидатствам?

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография и актуална снимка на следния адрес:
гр. София 1592, ул. “Неделчо Бончев” № 41
или по електронна поща: ntime@intime.bg.

Предоставените от вас данни са лични и попадат по специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Ин Тайм ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.

 
Кандидатствай

Карта