Информация за фирмата

Основни задачи:

-Текущо осчетоводяване на фактури по продажби и доставки,банкови извлечения

-Изготвяне на разплащателни ведомости и платежни нареждания

Предимства на кандидатите:

-Предишен опит

Отлични познания в областта на счетоводството, данъчно и счетоводно законодателство

-бързина, навременност и точност в работата

 

Как да кандидатствам?

Шумен, ул. Д.Войников № 9-13 
Телефон: 0899152129 

 
Кандидатствай

Карта

520 лв. - 700 лв.