Информация за фирмата

Работа за: шивачки, кроячи, ОТК, Технолог, отчетник, организатор производство във Видин

Работа за: шивачки, кроячи, ОТК, Технолог, отчетник, организатор производство във Видин

 

Как да кандидатствам?

emilia_getova@abv.bg
 
088 861 9522
 
Кандидатствай

Карта