Информация за фирмата

За нуждите на различни ферми в Англия, Шотландия и Уелс търсим селскостопански работници със сериозно отношение към поет ангажимент, а по възможност – и с опит.

·         политика на прехвърляне в следваща дейност след приключване на дадена работа и по този начин удължаване на престоя/заетостта

·         заплащане – гарантираният минимум от 7.83 паунда на час, 8.21 паунда след 01.04.2019 г. Бонусни системи в различните ферми, осигуряващи възможности за достигането и дори надхвърлянето на 9 паунда на час

·         без език

·         възможност за допълнителни часове

·         работа само с ферми, отговарящи на всички стандарти по отношение на безопасност на труда, сигурност и комфорт на настаняването, както и гарантиращи безупречно, позитивно отношение към работниците

·         пълно съдействие при попълване и подаване на документацията по Вашата кандидатура

·         пълно съдействие по всякакви административни въпроси, свързани с пребиваването Ви във фермите, както и в случай на възникването на допълнителни такива при Брекзит                                                                                                                                                                                                                                                      

·         при изявено желание от Ваша страна – организиране на целия транспорт за Вас, както и за Вашите близки и познати, в случай че пристигате в група

 

Изисквания към кандидатите:

·         СЕРИОЗНО отношение към поет ангажимент

·         физически здрави – медицинско свидетелство

·         чисто съдебно минало – свидетелство за съдимост

·         да са наясно с естеството на работата по отношение на трудност, продължителност, както и менящи се климатични условия

·         предишен опит в брането на сезонни култури (препоръчителен, не задължителен)

·         готовност да бъдат преместени до няколко пъти в рамките на един сезон в различни локации из Великобритания, с цел осигуряването на непрекъсната заетост

·         готовност да прекарат във Великобритания продължителен период от време

·         готовност да спазват разпоредбите на вътрешното законодателство на Великобритания, както и правилата за пребиваване в местата за настаняване в отделните ферми

www.agri-hr.com

 

Как да кандидатствам?

https://www.agri-hr.com/index.aspx

 
Кандидатствай

Карта

2900 лв.

AGRI-HR LTD