Информация за фирмата

Оператор на ЦПУ машина в Холандия

Набираме служители за работа във Холандия с опит в изработването на детайли на ЦПУ машина, CNC Haidenhein .

Основни задължения:

– Избор на режим на работа и въвеждане на данни в програмата на машината;
– Настройване работните параметри на машината- брой детайли, размер и др.;
– Проверка на качеството на детайлите преди, по време и след обработката съгласно инструкцията за качествен контрол;
– Проверка на техническото оборудване и извършване на превантивни действия за предпазване от възможни аварии;
– Спазване не инструкциите по здраве и безопасност на работното място;
– Разтоварване и подреждане не готовите детайли на определеното за това място;

Изисквания:

– Опит на такава длъжност минимум 1-2 години;
– Умения за работа с чертежи, скици, ръководства;
– Английски език на средно разговорно ниво;

Ние предлагаме :

– Добри условия на труд и договор с Холандски работодател;
– Стартово заплащане от 12 евро/ час нето ( 2150 евро нето/ месец)- чисто след удръжките;
– Седмично заплащане;
– Настаняване съобразено с изискванията в Холандия за сметка на работодателя;
– Безплатно здравно осигуряване;

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, може да кандидатствате с автобиография на Английски език на нашия имейл: office@handzbg.com

За допълнителна информация или въпроси телефон: +359885071167

 

Как да кандидатствам?

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, може да кандидатствате с автобиография на Английски език на нашия имейл: office@handzbg.com

За допълнителна информация или въпроси телефон: +359885071167

 
Кандидатствай

Карта

Handz Ltd

Други свободни позиции от компанията.

Холандия

Handz Ltd

452 Прегледа

септември 18, 2019

426 Прегледа

септември 18, 2019

4000 лв

365 Прегледа

септември 18, 2019

4000 лв

Холандия

Handz

390 Прегледа

септември 18, 2019

4000 лв

Английски

Холандия

Handz Ltd

331 Прегледа

септември 18, 2019

40

290 Прегледа

септември 18, 2019