Оперативен счетоводител, висше икономическо образование

Карнобат/Бургас

Лого

Информация за фирмата

Работа за Оперативен счетоводител, висше икономическо образование в Карнобат/Бургас

Агрошанс Комерс е фирма създадена през 1994 година в град Карнобат.

В първите години фирмата се занимава с производство на зърнени култури, като през 1996г фирмата построява и своята първа мелница за брашно. През 2002г. фирмата отваря и своята втора мелница, също в град Карнобат.

В своя над 20 годишен опит в земеделието, фирмата усъвършенства и многократно уголемява своя бизнес.

В момента разполага с 4 бази, които обработват над 100 000 декара земеделска площ. В базите годишно съхранява и преработва над 100 000 хиляди тона продукция. Със своите над 200 души персонал Агрошанс Комерс е най-големият работодадел в града.

Търговията също е приоритет на Агрошанс Комерс. Опитът както със зърнените култури, така и с фуражите - слама и люцерна е изключително ценен. Годишно фирмата търгува около 20 000 тона зърнена и 30 000 тона балирана продукция- слама и люцерна.

Опитът и коректността отличават Агрошанс Комерс от другите компании. С годините фирмата е доказала своята лоялност, която е основа на добрите взаимоотношения с всички наши партньои и колеги.

Оперативен счетоводител
ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Обработва първични и вторични счетоводни документи.
2.Подаване на ДДС
3. Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи.
4.Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки
5.Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: висше икономическо, с образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”.
2.Друга квалификация: работа с компютър и владеене на английски език.
Фирмата предлага:
– Високо възнаграждение
– Служебен телефон
– 5 дневна работна седмица

 

Как да кандидатствам?

089 915 0915
 
agrocom@abv.bg
 
Кандидатствай

Карта