Информация за фирмата

КОКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД търси да назначи професионалисти с опит за извършване на превози на товари в Европейския съюз – вътрешни курсове (прави курсове за отпуск)

Предлагаме:
– превоз на товари на територията на ЕС- Италия, Франция, Белгия, включително до България.

– допълнителни застраховки

– модерен автопарк

– започване на работа след проведено интервю

Необходими документи:
– свидетелство за управление на МПС категория С+Е
– свидетелство за психологическа годност
– свидетелство за професионална компетентност (за превоз на товари)
– валидна лична карта
– валидна дигитална карта
– свидетелство за съдимост 
– медицинско свидетелство 
– европейска здравноусигурителна карта

 

Как да кандидатствам?

Телефони за връзка: 02 813 3184 / 02 813 3185

0884410262 / 0884410290 / 0885645511

 
Кандидатствай

Карта

3400 лв. - 3700 лв.