Информация за фирмата

ДЕТЕКТИВ

ЕВРОПЕЙСКО И НЕМСКО НАКАЗАТЕЛНО И НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

Адвокат д-р Милушева е специалист по наказателно право и разполага с дългогодишна практика при защитата на клиенти пред съдилищата на територията на цяла Германия. След успешното си дипломиране по право в Мюнхенския университет през 2008 г. тя задълбочава познанията си в рамките на специализирано обучение по наказателно право в Германската адвокатска академия. Въз основа на доказания особен теоретичен и практически опит в областта на наказателната защита през 2011 г. адвокатската колегия в Мюнхен ѝ присъжда званието "Адвокат-специалист по наказателно право". В последствие завършва докторантура в областта на европейското наказателно право и изготвя дисертация на тема "Изпълнението на европейската заповед за арест и конфликтът между ефективното наказателно преследване и защитата на човешките права". В научния си труд тя се посвещава на дилемата между сигурността на обществото и свободата на личността, която играе важна роля във всяко наказателно производство. 

Сериозната ѝ подготовка се допълва от редовни специализации по актуални теми в областта на немското и европейското наказателно и наказателно-процесуално право.

Адвокат д-р Милушева се занимава с представителството и защитата както на обвинени, така и на пострадали лица във връзка с всички видове престъпления. Изключително професионалният и непредубеден подход към всеки един клиент и всеки един случай, независимо от характера и тежестта на обвинението, отличават нейния начин на работа. От адвокат д-р Милушева ще получите точна, отговорна и реална преценка на обвинението, конкретните обстоятелства и различните възможности за изход на делото, които се основават на нейния богат практически опит в областта на наказателното и наказателно-процесуалното право.

Търсим кандидат/-ка, който/която практикува като

ДЕТЕКТИВ

на свободна практика и желае да подкрепи екипа ни.

Ние сме модерна и многоезична адвокатска кантора, която предлага правни консултации и представителство на немски, български, италиански и английски език. Основната сфера на дейност на кантората е наказателното право.

Характеристика на позицията:

Детективът работи по текущи наказателни производства и съдейства на защитниците на обвиненото лице да докажат своята теза. Неговата задача е да бъдат намерени доказателства в полза на клиента, които да спомогнат за неговото оневиняване или за смекчаване на вината. Позицията предлага възможност да бъде проявена креативност и гъвкавост. Работата е интересна, разнообразна и предлага всеки ден нови предизвикателства. Централни теми в работата на детектива са:

• Издирване на лица
• Разследване на престъпления
• Проверяване на лоялността на свидетели, разпит и проучване на свидетели по законово определен ред
• Проверка на достоверност на твърдения на свидетели или на други участници в наказателно производство
• Наблюдение на лице (с цел установяване на лоши навици)
• Търсене по законово установен ред на компромати срещу фирма или лице, вредящо на поръчителя
• Събиране на информация с цел по-голяма яснота на възникнала конфликтна ситуация на интересите
• Проучване финансовата стабилност на юридическо или физическо лице 
• и други текущи задачи

Възнаграждението може да бъде договорено в зависимост от квалификацията и готовността Ви за работа и да надвишава регулярното възнаграждение за подобни позиции.

Изисквания към кандидатите:

 Много добра комуникативност и социални умения, както и голяма ангажираност
 Разрешение за упражняване на дейността по § 34 а GewO 
 Желание за работа и развитие, инициативност
 Умения за работа в екип, както и за самостоятелна работа
 Много добри познания по немски и български език – писмено и говоримо
 Добри умения за работа с компютър – MS Office

 

Как да кандидатствам?

Ако тази възможност Ви звучи интересно, ще се радваме да ни изпратите мотивационно писмо на български и немски език и автобиография (на един от двата езика по избор) на имейл karriere@bg-anwalt.de . Молим също така да ни посочите най-ранната дата за започване на дейността.

 
Кандидатствай

Карта

Език

Много добри познания по немски и български език – писмено и говоримо