Информация за фирмата

 

Главен монтьор (м/ж) отопление, вентилация, ВиК

 

ESA Energy – Връзката меду технология и занаят с най-висока ефективност.

 

Ние сме предприятие, което е изградено на базата на интердисицплинарна структура, в което работят специалисти-плановици, инженери и експерти и успешно реализираме комплексни строителни и монтажни проекти, като сме съсредоточени в центъра на енергийната ефективност. Фактът, че сме събрали планирането на техничското оборудване на сградите, както и изпълнението и сервизната дейност под един покрив, ни дава възможност да разработваме решения, които са възможни само при организация, която обхваща много специалности и е налице оптимално съгласувана организация.

 

Участвайте с нас в изграждането на бъдещето и се присъединете към нас като главен монтьор, ръководещ строителната дейност (м/ж) в участъка „Отопление, ВиК и вентилация“.

 

Вашите задачи:

 

 • Организацоинна дейност, осъществяване и контрол на всички процеси, протичащи на строителния обект
 • Контрол и ръководство на персонала – монтажниците/на подизпълнителите и на външните фирми  
 • Контрол на  разходите,  сроковете и изпълнението на работата
 • Проверка на количествените планове и доставките
 • Водене на доказателствени материали,  документация, представяне на отчети
 • Управление на процеса по отстраняването на дефекти
 • Монтаж, свързване и настройка  на подготвителните инсталации за парното отопление, за топлата вода и за пречистване на водата, на съоръженията за подаване на гориво за отоплението и на другите инсталации  за добив на енергия
 • Пускане в експлоатация на снабдителните технически инсталации, предаването им на клиентите и инструктиране на същите относно експлоатацията им
 • Инсталиране, настройка и проверка на системите за измерване, управление и регулиране и на съорженията за контрол, като спирателен кран, регулиращ вентил, температурен датчик, уреди за измерване на налягането 
 • Вземане на участие в консултациите относно строителната дейност с Възложителя и провеждане на консултации за строителната дейност с подизпълнителите

 

 

 

 

 

 

 

Вашият профил:

 

 • Завършено техническо образование, майсторски разряд или инжнер и/или притежаващ дългогодишен опит като главен монтьор или строителен ръководител
 • Добро владеене на частта „Отопление, вентилация и ВиК“
 • Работа, ориентирана към клиента
 • Неограничена готовност за извършване на монтажна дейност
 • Шофьорска книжка категория  В
 • Познанията по немски език са желателни

 

Ние предлагаме:

 

 • Справедлив и сигурен доход, както и едногодишен договор 

 • Насърчаване на Вашето лично развитие

 • Редовно участие в различни оферти за квалификация и повишаване на квалификацията

 • Препоръчителна премия и пенсионно осигуряване

 • Пакет оборудване (инструменти, евентуално МПС)

 • Разнообразни и предизвикателни проекти в динамична работна среда 

 • Много добра трудова атмосфера

   

   

 

В случай, че успяхме да Ви заинтригуваме и в случай, че Вие считате, че можете да допринесете за нашия екип с познанията си по специалността, както и Вас в личен план, ще се радваме да получим Вашите съдържателни документи за кандидатстване!

 

Изпратете тези на:

 

a.peter@esa-energy.de

 

 

 

Antonija Peter (Антония Петер)

 

ESA Energy Services GmbH Co. KG

 

Helmholtzstr. 2 – 9

 

DE 10587 Berlin

 

 

 

T: +49 30 923 51 86 – 52

 

H: +49 176 101 682 57

 

F: +49 30 923 51 86 – 99

 

M: a.peter@esa-energy.de

 

 

Как да кандидатствам?

 

В случай, че успяхме да Ви заинтригуваме и в случай, че Вие считате, че можете да допринесете за нашия екип с познанията си по специалността, както и Вас в личен план, ще се радваме да получим Вашите съдържателни документи за кандидатстване!

 

Изпратете тези на:

 

a.peter@esa-energy.de

 

 
Кандидатствай

Карта

Език

Желателно немски

Други свободни позиции от компанията.

 

Изпратете тези на:

 

a.peter@esa-energy.de

 

 

 

Антония Петер

 

ESA Energy Services GmbH Co. KG

 

Helmholtzstr. 2 – 9

 

DE 10587 Berlin

 

 

 

T: +49 30 923 51 86 – 52

 

H: +49 176 101 682 57

 

F: +49 30 923 51 86 – 99

 

M: a.peter@esa-energy.de

 

 

 

немски

559 Прегледа

февруари 26, 2020