Оперативен счетоводител, висше икономическо образование

Карнобат/Бургас

Лого

Company Info

Оперативен счетоводител
ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Обработва първични и вторични счетоводни документи.
2.Подаване на ДДС
3. Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи.
4.Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки
5.Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: висше икономическо, с образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”.
2.Друга квалификация: работа с компютър и владеене на английски език.
Фирмата предлага:
– Високо възнаграждение
– Служебен телефон
– 5 дневна работна седмица

Как да кандидатствам?

089 915 0915
 
agrocom@abv.bg

Карта

Публикувано:октомври 24, 2018